sarkulemasi@gmail.com

Makale İçeriği

   Yazılan makalelerin içerikleri Sefine-i Evliyâ, yazım kriterleri Diyanet İslam Ansiklopedisi’ne yakın olacaktır. Metinde dipnot kullanılmayacak, sadece makalenin sonunda asgari üç azami on kaynak ismi yazılacaktır. Okuyucu kitlesi yalnız akademisyenler değil, genel okuyucu esas olarak düşünülmüştür. 

Hayati yazılan kisilerle ilgili asagıdaki bilgilere yer verilmesi tavsiye olunmaktadır.

          a. Hayatı (Ailesi, tahsil hayati, hocaları/şeyhi, tedris hayati, n talebeleri/halifeleri)

          b. Eserleri (ismi, konusu, dili vs.)

          c. Görüşleri

          d. Tesirleri

          e. Tarikatı (varsa)

 

EKLER

          a. Fotoğrafı (Varsa)

          b. İcazetleri (Varsa)

          c. Mezarının Fotoğrafı (varsa)

          d. Eserlerinin ilk ve son sayfalarından fotoğrafları (Bir eser)

          e. Diğer (El Yazısı mektup, vs...)