sarkulemasi@gmail.com

Şark Uleması Hakkında

          Bu proje kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzyıllardır devam eden medrese ve tasavvuf geleneği içinde yetişmiş müderris(Seyda)  ve şeyhlerin hayatlarını, eserlerini, görüşlerini ve tesirlerini kayıt altına alınacaktır.  Birçok seyda ve şeyhin hayatı hakkında tek sayfalık bir kayıt bulunmaması yanında; bir çok medrese, dergah ve hatta evde sayısı binleri aşan yazma eserlerin bulunması ve bunların çok önemli bir kısmının halen kayıt altına alınmamış olması bu çalışmanın yapılma gerekçesidir. Proje, Molla Ahmed Cezerî, Molla Hüseyin Batevî, Faki Teyrân,  Ahmed-i Hâni gibi klasik dönemin tanınmış âlimlerinden Molla Halil-i Siirdî, Bediuzzaman Said Nursi, Sibgatullah Arvâsî, Abdulhakim Arvasi, Abdurrahman Tâğî, Şeyh Muhammed Said Seyda el-Cezeri, Mehmet Emin Er, Seyda Molla Hüseyin Elçi,Şeyh Muhammed Kazım Aydın, Molla Bedreddin, Molla Burhan Mücahidi’ye kadar bütün süreci kapsamaktadır. Bu çalışmada vefat etmiş ve günümüze kadar hayatları hakkında çalışma yapılmış veya yapılmamış kişiler yanında, halen hayatta olan ve yaşı kemale ermiş kişilere de yer verilecektir. Kendileriyle görüşmeler yapılarak belirlenen format içerisinde hayatları kaleme alınacaktır. Öncelikle akademik tez ve makalelerden uyarlanan çalışmalara yer verilecektir. Hayatları hakkında çalışma yapılacak kişi sayısının 400 civarında olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın 4 ciltlik bir kitap halinde yayınlanması planlanmaktadır. Araştırmacılardan beklenen;

          a. Hakkında çalışma yapmış olduğunuz şahıslarla ilgili bölüm yazarlığı teklifinde bulunabilirsiniz.

          b. Yeni isimler ve yazar önerebilirsiniz.

          Çalışmanın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

          Bütün ilim adamlarına katkıları için şükranlarımla...

          Doç. Dr. İbrahim Baz