sarkulemasi@gmail.com

Yazım Kuralları

1. Başlık: Bölgede soyadı kanunu sonrasında da köyüne, şehrine yahut aşiretine nispetle anılma devam ettiği için, meşhur anılma ve tanınma şekli başlıkta zikredilmelidir. Detaylı Sıfatları Başlık Kısmında değil metin içerisinde verilmelidir.

2. Metin, Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralık şeklinde yazılmalıdır.

3. Metin içi başlıklar 1., 2., 3., şeklinde numaralandırılmalıdır

4. Ortalama 2000 Kelime (Hakkında az bilgi olanlar daha kısa olabilir, Örneğin Molla Halil-i Siirdi gibi çok bilgi olanlar azami 3000 kelime)

5. Metinde dipnot kullanılmayacaktır.

6. Makalenin sonunda asgari 3, azami 10 adet kaynak verilmelidir.

7. Makale yazarının ismi, unvanı, çalıştığı kurum, mail adresi verilmelidir.